I. Általános rendelkezések

  1. A basset hound angol kopófajta, feladata, hogy vadászat során a sebzett, vérző vadat a sebzés után több órával megtalálja. A munkavizsga célja a kutya veleszületett hajlamainak, taníthatóságának, fegyelmezettségének vizsgálata.

  2. A sikertelen vizsga bármikor megismételhető.

  3. A basset hound az FCI szabályzata szerint munkavizsgára kötelezett fajta. A Hungária Champion, illetve az International champion cím eléréséhez az adott munkavizsgán elérhető maximális pont-szám 75%-át kell teljesíteni. Kiállításokon munka osztályban történő indításhoz elegendő a vizsga teljesítése.

II. A vizsgafeladatok ismertetése

A munkavizsga 3 részből áll:

1. Pórázon vezethetőség

A vezető laza pórázon, láb mellett vezeti kutyáját kb. 50 m hosszan. A bíró utasítására irányváltásokat végez. A feladat mezőn, illetve lábaserdőben is végrehajtható.
A kutya nem rángathatja, húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát, és nem akadhat fel pórázzal a fán.
Nem lehet vizsgázni szorító, vagy szöges nyakörvvel.

2. Az idegrendszer vizsgálata

A basset hound idegrendszerének vizsgálata sörétes fegyverből leadott lövéssel történik, nyílt területen vagy mezőn.
Egyszerre maximum 5 basset vizsgázhat. Nyílt területen a vezetők egymástól 3-5 méterre, laza pórázon vezetik kutyájukat. Az ebek nem zavarhatják egymást. Tőlük minimum 20 m-re egy segítő félperces különbséggel 2 lövést ad le.
A kutyák felfigyelhetnek a lövésre, de kifejezett ijedtséget nem mutathatnak, vezethetőnek kell maradniuk. Amelyik kutya megijed, de pórázon továbbvezethető, lövésre érzékeny. Amennyiben a többi fel-adaton jól megfelelt, a vizsgát teljesítheti.
Amelyik rángatja a pórázt, menekülni próbál vagy nem vezethető tovább, a vizsgán nem felelt meg.

3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán

A vércsapa hossza 250 m, a felhasznált vér mennyisége 0,15 liter. A csapák állási ideje 12-16 óra. A vezetékmunkához 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet csapakövetésnél teljes hosszában ki kell ereszteni.
Induláskor a bíró megmutatja a csapa kezdetét, melyet a vezető szemrevételez, majd megállapítja irányát. Ezután kutyájával a csapát felveteti és teljes vezetékhosszra kiengedve, elkezdik a munkát. A veze-tő nem mehet a kutya előtt, nem használhatja a vezetéket a helyes irányba történő tereléshez.
A kutyának nyugodt tempóban, leszegett orral kell követnie a csapát. Fontos, hogy a basset a munka végéig megőrizze lelkesedését és a csapa végéig pontosan, és érdeklődve dolgozzon. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a vércsapáról, majd magát korrigálva azt ismételten felveszi.
A munka során a vezető halk szavakkal biztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefek-tetheti, majd továbbindíthatja.
A vadhoz érve a kutya ráncigálhatja, szaglászhatja, ugathatja a vadat, de kikezdenie nem szabad.
A kutyát - a csapáról való letérés esetén - kétszer lehet ismételten csapára tenni. A bíró akkor rendeli el az ismételt csapára tételt, ha a terepadottságok figyelembe vételével a kutya kb. 20-30 m-re eltávolodott a csapától és arra magától nem találna vissza.
Ha a vezető észreveszi, hogy kutyája letért a csapáról és magától visszateszi, nem számít ismételt csapá-ra tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell venni.
Hibának számít, ha a kutya nem érdeklődik a csapa iránt, idegen nyomra tér át és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezető nem engedi ki teljes hosszon a vezetéket, ha gyeplőzve próbálja irányítani a ku-tyát, vagy hátrafordulva a bírónak kitett jelzéseket figyeli.
Ha a kutya harmadszor is letér, akkor ezt a feladatot nem teljesítette és kizárja magát a munkavizsga további részéből.

Bírálati szempontok:

Az értékelésnél döntő szempont, hogy a kutya vadászaton megtalálná-e a lőtt, sebzett vadat.

3.1. Munkastílus

A kutya a csapán kellő higgadtsággal, koncentráltsággal dolgozik-e, külső tényezők mennyire zavarják.

3.2. Csapázókedv, akarat

A kutya szívesen, szenvedélyesen keresi-e a nyomot, a nehezebb szakaszon is kitartóan folytatja-e a munkát.

3.3. Nyombiztonság

A kutya kellő következetességgel, magabiztosan követi-e a csapát, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát, vagy a vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat hagyja figyelmen kívül, vagy csak röviden mutassa meg, de magától térjen vissza a csapára.

3.4. Együttműködés a vezetővel

Fontos, hogy a kutya magabiztosan kövesse a nyomot, de emellett tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye figyelembe annak utasításait.

III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

A kutya sikeresen teljesítette a vizsgát, ha elérte a max. pontszám 50%-át. Sikertelen a vizsga, ha bármely feladatból 0 osztályzatot kapott!

Díjba sorolás:     I. díj :      84-100 pont
                          II. díj :        67-83 pont
                         III. díj :        50-66 pont

Megnevezés Értékszám Osztályzat Pont
Pórázon vezethetőség 7    
Viselkedés lövésre 8    
Munka a vércsapán 10    
ÖSSZES PONTSZÁM      
Minősítés: